top of page
Anchor 2

קופאי/ת לסניף ירכא -משרה 4002

אופן הגעה:

שעות עבודה:

בוקר: 07:30 - 17:30.ערב: 13:30 - 23:00.

הסעות

דרישות

 • מיקום המשרה: ירכא.

 • העברת מוצרים בקופה תוך הקפדה על בדיקת תקינות, תוקף, מחיר נכון של המוצר.

 • הצעת מוצרים במבצע.

 • תשומת לב מרבית למתרחש בסביבה למניעת גניבות/הונאה.

 • שמירה על כסף שנכנס לקופה.

 • ביצוע הצהרות מסודרות לפי נוהל.

 • דיווחים שוטפים למנהל המחלקה.

תיאור תפקיד 

 • העברת מוצרים בקופה ועשיית חשבון ללקוחות.

 • הצעת מוצרים שבמבצע.

 • אחריות לקבלת כסף מהלקוחות.

 • ספירתו והכנסתו לקופה.

 • ביצוע הצהרות בזמן ולפי הנהלים.

 • התממשקות רבה/צמודה אל מול אחראי קו קופות וקופה ראשית.

הגשת מועמדות למשרה

מעבר למשרה הבאה

מעבר למשרה קודמת

Anchor 1
bottom of page